Näyttelyt

TAIDEKESKUS AHJO, HIILI-TILA: JAANA LÖNNROOS

PIMEÄ PUUTARHA Taidekeskus Ahjo | Hiilitila

24.8. - 11.9.2022

Valokuvaaminen on oleellinen osa Jaana Lönnroosin työskentelyä. Valokuvaaminen on hänelle tavallaan luonnostelua, jatkuvaa ja välttämätöntä vuoropuhelua ympäristön kanssa. Kuvaamalla hän pyrkii analysoimaan ja järjestelemään erilaisia elementtejä muotoon, jossa omasta ajattelusta tulee näkyvää ja ymmärrys eri ilmiöistä selkiytyy. Pimeä puutarha- valokuvasarja Ahjon Hiilitilassa on syntynyt kesän 2022 aikana. Kesä on ollut suurten muutosten aikaa taiteilijalle henkilökohtaisesti, ja taustalla sykkivä synkkä maailman tilanne on osaltaan pysäyttänyt taiteilijan pohtimaan elämänkiertoa ja ihmisyyttä. Oman puutarhan ja ympäröivän luonnon heräämisen, kukoistuksen ja lakastumisen seuraaminen on tarjonnut rauhaa ja lohtua, onnellisia ajatuksia, kauneutta ja valoa myös kesän pimeinä hetkinä.