Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 18.01.2024

Nimi Joensuun Taitelijaseura ry:n jäsen­­­- ja asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä

Joensuun Taitelijaseura ry

Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

+358 45 325 5060

[email protected]

Rekisterin vastuuhenkilö

Tuija Hirvonen-Puhakka, puheenjohtaja

Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu

+358 50 304 7865

[email protected]

Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Tietojen keräämisen tarkoitus on jäsen- ja asiakasrekisterin ylläpito ja asiakkuuksien hoito.

Tietoja kerätään myös markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Suojaus

Henkilötietoja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt.

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot säilytetään suojatulla palvelimella.

Fyysinen aineisto säilytetään lukitussa toimitilassa, lukollisessa kaapistossa.

Rekisterin tietosisältö

Nimi pakollinen

Osoite ja kunta postitusta varten

Puhelinnumero yhteydenottoa varten

Sähköpostiosoite yhteydenottoa varten

Y-tunnus henkilön yksilöimiseksi

Henkilötunnus henkilön yksilöimiseksi

Ja muita asiakkaan itse luovuttamia tietoja

Säilytämme henkilötietoja asiakkuuden, jäsenyyden tai työsuhteen ajan, ellei lakisääteistä määräaikaa.

Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Emme tee henkilöitä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan verkkokaupan ostotapahtuman kannalta välttämättömille tahoille, kuten logistiikan ja maksupalvelun yhteistyökumppaneille.

Evästeet

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.

Sinulla on

-Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

-Oikeus tietojen korjaamiseen

-Oikeus peruuttaa suostumus (esim. markkinointiin)

-Oikeus rajoittaa käsittelyä (esim. kieltää markkinointi)

-Oikeus vastustaa käsittelyä

-Oikeus poistaa tiedot

-Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan että rekisterinpitäjä voi syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, jos rekisterinpitäjällä on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy.

(esim. lakivelvoite)