Näyttelyt

TAIDEKESKUS AHJO, HEHKU-TILA: HANNELE HEINO

MUISTIPALAPELI

24.8. – 11.9.2022

Taidekeskus Ahjo/Hehku

Taidegrafiikkaa

-Paloja matkan varrelta-

Oman elämänsä muistipeliä ihminen jäsentää aikaan ja paikkaan liittyvien muistojen, sekä erilaisten kiinnekohtien avulla. Osa muistoista on painunut unohduksiin ja niistä on vain hatarat mielikuvat, jos niitäkään. Miten tärkeitä muistikuvat ovat ja miten unohtaminen vaikuttaa minäkuvaan?

Teoskokonaisuus koostuu sarjasta grafiikanvedoksia, joita tehdessä Heino on pyöritellyt useita kymmeniä grafiikanlaattoja. Jotkut painolaatat ovat lojuneet pitkäänkin hänen työhuoneensa laatikoissa, ja saattaneet jäädä joskus vain koevedoksen asteelle. Osa laatoista on erilaisia valokuvapohjaisia muistoja matkoilta. Loput laatat ovat pinta ja pohjustekokeiluita eri materiaaleilla perustuen johonkin tiettyyn mielikuvaan. Vanhimmat laatanpalat saattavat olla myös osia pilkotuista vedoslaatoista.

Heino pelasi laatanpaloilla eräänlaista palapeliä. Käänteli, muisteli, yhdisteli ja sovitteli laattoja toisiinsa, kokeili uudenlaisia yhdistelmiä ja uusia mielikuvia. Hän sekoitti mennyttä ja nykyisyyttä ja mieleen palautui hetkiä, joista palat muistuttivat, sekä asioita, joita hän ei edes muistanut unohtaneensa. Jokaiseen laattaan liittyi merkityksiä, muistikuvia ajasta ja elämästä, mutta nyt muisti jäsenteli niitä uudella tavalla. Jokaisella vedostuskerralla muisto ilmeni erilaisena ja uudenlaisena, kun mukaan tarttui aina uusia elementtejä. Vedostusprosessiin liittyy yllätyksellisyys, sillä tekemistä ohjaa kerroksellisuus, kuvallinen kerronta, joka polveilee ja rönsyilee tunnelmasta toiseen. Vastaan on tullut yllätyksiä ja joidenkin palojen kohdalla tekijä toteaa joutuneensa pyörittelemään laattaa useampaan kertaan, jotta oikeat ydinparit ovat löytyneet ja kuva mielessä auennut.

Heino rakentaa rakennelmia, kuvituksia, samaan aikaan yksinkertaisia ja työstettyjä. Hän kokee omakseen mielikuviin ja muistoihin perustuvan tarinankerronnan ja erilaisten tarinallisten vivahteiden käsittelyn. Työskentelyn kautta Heino tavoittelee yhdestä muistikuvasta syntyviä uusia ja erilaisia variaatioita ja tarinallisia sisältöjä. Kuvia tehdessä menneet muistot, muistikuvat ja nykyisyys kietoutuvat, mennyt ja tämä hetki kohtaavat ja muodostuu jälleen uusi tarina.

Heinon työt ovat sekoitus erilaisia perinteisiä ja uudempia syväpainografiikan piirros, syövytys, valotus ja vedostus menetelmiä. Töissä merkintä E.V. tarkoittaa Edition Variable, eli sarjan jokainen vedos on hieman erilainen ja uniikki. Yhdessä sarjassa värit vaihtelevat, vedostuslaattojen kokoonpano ja käyttö voi olla hieman erilainen ja toisistaan poikkeava.

Näyttelyni nimi ”Muistipalapeli” viittaa sekä Heinon käyttämiin sisältöihin, että tekniikkaan; muistin ja muistamisen sirpaleisuuteen, pala sieltä, toinen täältä. Elämämme tarinat koostuvat useista palapelin paloista, aivan kuten yksittäisten tapahtumien muistot. Teknisesti Heinon teokset koostuvat aikaisemmin tehtyjen laattojen tai laatanosien painojäljistä ja niiden erilaisista uusista yhdistelmistä ja variaatioista. Tutkijoiden mukaan, muisti ei ole kopiokone vaan tarinankertoja. Jokainen vedos onkin omanlainen tarina, ja grafiikalle tyypillinen sarjallisuus on muuttunut erilaisiksi variaatioiksi samoin, kuin muistikin muuttaa muotoaan jokaisella muistelukerralla.

Hannele Heino on Vantaalla asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta ja toimii oman taiteellisen työskentelynsä ohessa myös taideopettajana lasten, nuorten sekä aikuisten parissa. Heinon oma taiteellinen työskentely kattaa laajalti kuvataiteen eri osa-alueita ja hän on pitänyt monia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin. Heino kuuluu taidemaalariliittoon.

www.hanneheino.weebly.com

https://www.facebook.com/hannele.heino.18

[email protected]

Taidekeskus Ahjo/Hehku

Kirkkokatu 23, Joensuu

Avoinna:

ti, to-su klo 10-16

ke 10-19

maanantaisin suljettu