Menneet näyttelyt

Taidekeskus Ahjo, Sysi-sali: Jaana Erkkilä, Ritva Kangas ja Riitu Uosukainen

Sysi-salissa Jaana Erkkilän, Ritva Kankaan ja Riitu Uosukaisen Käsillä nähtyä -näyttely.

Näyttelyn taiteilijoita yhdistää käsillä tekeminen keskeisenä osana ilmaisua; Jaana Erkkilä ja Ritva Kangas työstävät puulaattoja, Riitu Uosukainen savea. Kädet tuntevat puun syyt ja väriä vastaanottavan paperin herkkyyden, savea työstettäessä teos muotoutuu käden ja ajattelun yhteistyönä. Näyttelyn töissä käsityöläisyyden perinteet yhdistyvät havaintoihin ja tulkintoihin elämästä sekä maailmasta.

Teoksissa luonto on keskeinen elementti sekä kokemuksena että luontomystiikasta kumpuavina näkyinä. Elämän sykli vuoden- ja vuorokaudenaikoineen kertoo jatkuvuudesta. Luonnon ja ihmisen suhde on sekä läheinen että ihmettelevä; yhteys elolliseen ilmenee paitsi inhimillisenä kanssakäymisenä ja myötäelämisenä myös yksinäisyyden ja vierauden kokemuksina. Ihminen ja luonto ovat yhtä tai ihminen näyttäytyy vieraslajina, joka saa lohtua eläinystävistä tai metsästä.