Menneet näyttelyt

Taidekeskus Ahjo, Hehku-tila: Sirpa Ylhäinen

“Molempien totuuksien sali” on Sirpa Ylhäisen taidenäyttely Taidekeskus Ahjon Hehku-salissa.

Näyttelyn maalaukset on toteutettu tussimaalauksina/piirroksina, sekatekniikoilla sekä öljyvärimaalauksina. Teoskokonaisuudessa taiteilija haluaa ilmaista kuvien kielellä ihmisen sisintä, ydinolemusta, joka on mielipiteiden ja uskomusten tuolla puolen. Näyttely on hiljentymispaikka jossa ei ole rajoja tai rajoituksia.Suvaitsevaisuus ja siltojen rakentaminen ihmisryhmien välille rakentaa tien mahdolliseen tulevaisuuteen.

Kuvakieli näissä teoksissa on peräisin taiteilijan omista unista sekä niiden yhteyksistä eri myyttien ja uskontojen kuvakulttuureihin. Lisäksi näyttelyssä on käytetty ilmaisukeinona symmetriaa sekä useista maalauksista koottuja alttarimaisia, symmetrisiä muodostelmia.

Avajaiset 8.3. 2022 klo 18