Ajankohtaista

Taidekeskus Ahjo, Hiili-tila: Petri Halttunen

Petri Halttusen taidenäyttely I AM INVISIBLE AM I? Taidekeskus Ahjon Hiili-tilassa.

Invisible-teemaa yhdistää kaikkien töiden osalta taustan ja aiheen sulautuminen toisiinsa niin, että ne esitetään yhtä tärkeinä tekijöinä keskenään. Teokset kertovat sulautumisesta luontoon, taustaan ja ympäristöön. Eläimille näkymättömyys on yleensä suojautumiskeino ja usein niiden hengissä selviytymisen ehto. Ihmisen kannalta ajatus siitä, kuinka osa meistäkin haluaa pysyä melko näkymättömänä kun taas toiset pyrkivät esille joka paikassa. Myös niin, että olemme luonteenpiirteiltämme henkisesti näkymättömiä muille joko omasta tahdostamme tai tahtomattamme. ”Näkymättömyys” voidaan kokea upeana piirteenä ja taitona tai toisaalta ahdistavana yksin jäämisenä tai yhteisöön kuulumattomana outona. Joskus ihmisellekin henkinen näkymättömyys tai näkyvyys voi olla ehtona hengissä selviytymiseen, haluaako sitten nähdä taustat elämänä vai elämänsä taustana.