Näyttelyt

TAIDEKESKUS AHJO, KYTÖ/LIEKKI-TILA: SAARA REINIKAINEN

Oravanpyörä -näyttely

24.8.–11.9.2022

Arkipäiväisyyttä käsitteleviä piirustuksia Taidekeskus Ahjossa

Saara Reinikainen käsittelee Oravanpyörä -näyttelyssään arkielämää. Piirustuksissa on kuvattu tilanteita, jossa jotain on tapahtunut tai jotain tulee tapahtumaan.

Reinikainen kokee arjen kiehtovaksi sen monipuolisuuden ja tavallisuuden takia. Hänellä on tapana tarkkailla ympäristöään valokuvaten samalla eri paikkoja. Valokuvat toimivat taiteilijan ajatusten lähtökohtana, eikä hän yritä dokumentoida ympäristöä tai sen tunnelmaa. Taidokkaat realistiset piirustukset kertovat oman tarinansa. Saara Reinikaisen tavoitteena on näyttää, että tavallinen arki voi myös olla mielenkiintoinen, kun sitä jää tarkkailemaan pidemmäksi aikaa. Hän pyrkii myös osoittamaan, ettei taiteen tekeminen tai sen tulkitseminen tarvitse olla monimutkaista. Samaistuttavat ja jopa huumorintajuiset piirustukset antavat pohdintaa arjen merkityksestä ja esteettisyydestä. Jokaisen arjesta löytyy mieleenpainuvia asioita ja hetkiä. Taiteilija kannustaakin tulemaan katsomaan arki-näyttelyä, löytämään teoksista omia näkökulmia ja jatkamaan oman arjen tulkitsemista.

Kaikki arki-teemaiset piirustukset eivät ole aivan tavallisia kuvauksia arkielämästä. Kahdessa teoksessa kuvataiteilija on kuvannut arkea unenomaisesti. Näissä teoksissa on epärealistinen tunnelma, vaikka aluksi katsottuna tapahtuma voisi olla todellinen.

Näyttelyn Oravanpyörä-nimi voi antaa negatiivisen vivahteen. Taiteilija käyttää nimeä kuitenkin huumorimielellä. Reinikaisen työskentelyssä pikkutarkan viivan toistaminen tuntuu loputtomalta työltä, joka alkaa alusta seuraavana päivänä. Kuitenkin yhtäkkiä jokin tietty alue ja lopulta koko teos onkin valmis. Taiteilija kertoo uppoutuvansa piirtämiseen, vaikka välillä hänestä tuntuu, ettei mitään ole saanut aikaiseksi. Hän vertaa piirtämistään palapelin rakentamiseen. Oravanpyörä-nimellä hän viittaa myös toistoja ja rituaaleja löytyvän jokaisen arjesta, vaikkei niitä aina huomaakaan.

Saara Reinikainen valmistui Imatralta Saimaan ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2019 ja samana vuonna liittyi Etelä-Karjalan Taiteilijaseuran jäseneksi. Nykyään hän asuu ja työskentelee Lappeenrannassa. Arki-teema on hänelle parin vuoden aikainen prosessi, joka kehittyy jatkuvasti. Hänelle myönnettiin vuoden 2021 lopussa nuorten taiteilijoiden apuraha Suomen Taideyhdistykseltä. Tällä hetkellä hän työskentelee puolivuotisella Taiteen edistämiskeskuksen myöntämällä korona-apurahalla. Taiteilijaa ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Suomen Taideyhdistys ja Suomen Kulttuurirahasto Etelä-Karjalan rahasto.