Menneet näyttelyt

Taidekeskus Ahjo, Sysi-sali: Mika Karhu

Taiteen tohtori, kuvataiteilija Mika Karhun taiteelle on ominaista tuttujen esineiden, kuva-aiheiden sekä kulttuurillisien symbolien esittäminen eräänlaisessa painajaismaisen vääristyneessä valossa. Teokset ovat aina hyvin vaikuttavia ja ne herättävät yleensä voimakkaan tunteen, joka tarkastelee henkilökohtaista tai laajempaa kulttuurillista traumaa. Tätä tarkastellaan taiteellisin keinoin, joka ei ole alleviivaavaa. Teokset vaikuttavat tasolla, joka ei ole älyllinen, vaan kokemuksellinen. Karhun teoksien yhteydessä on usein tulkintaan ohjaava teosnimi tai pidempi kirjoitus jolloin katsoja ei jää ulkopuoliseksi, vaan hänet kutsutaan mukaan. Taiteilija ohjaa katsojan kognitiivista kokemusta ja saa aikaan muutoksen katsojan ajattelussa. Prosessi on hienovarainen. Karhu välttää ulkopuolisuuden tunnetta, teokset ovat hyvin kutsuvia ja osoittavat taiteilijalta rehellisyyttä ja haavoittuvaisuutta.

Mika Karhu toteaakin että suora poliittisuus ja graafinen osoittelevaisuus ohittavat toisinaan sen seikan, että taiteella on myös monimutkaisempi ja vaikeasti avautuva ulottuvuus. Taide leikittelee monimerkityksellisillä metaforilla ja tästä johtuen menneiden sivilisaatioiden kuvallisia kertomuksia on lähes mahdotonta tulkita. Karhu korostaakin, että kuvataiteella on aina ollut sosiaalinen funktio ja sen merkitykset ovat rakentuneet sosiaalisesti, vaikka sillä onkin monenlaisia muotokieliä ja ilmaisumuotoja. Taiteen sosiaalisen luonteen lisäksi Karhun tuotannon yksi keskeisiä teemoja on valta ja miten se ilmenee elämässämme.

Mika Karhun taiteessa kuvataan usein traagisia tapahtumia ja henkilöhahmoja, jotka liitetään länsimaisen yhteisön traumaattiseen menneisyyteen. Karhun taide on luonteeltaan yhteisöllistä ja käsittelee meidän kaikkien jakamaa taakkaa menneisyydestämme.

Sosiaalisesti jaetut traumat ovat osa sitä kudelmaa, jota Mika Karhu käsittelee teoksissaan. Karhu korostaa, ettei hän tee taidetta miellyttääkseen ketään, hän haluaa vain olla äärimmäisen rehellinen. Rehellisyys tarkoittaa tässä yhteydessä traumojen kohtaamista ja prosessia, joka tekee meistä haavoittuvaisia ja inhimillisiä. Karhun mukaan todellinen kauneus on heikomman puolelle asettautumista ja rehellisyyttä tärkeäksi kokemiensa asioiden puolesta.

Kuvataiteilija ja tutkija Taiteen tohtori, Mikko Ijäs