Menneet näyttelyt

Taidekeskus Ahjo, Sysi-sali: Leena Niivuori "Maalausjälki"

Näyttelyni koostuu Maalausjälki -sarjan teoksista vuosilta 2016-2021. Teokset ovat realistisia piirroksia abstraktista maalausjäljestä. Toteutan teokseni yhdistämällä hiilikynäpiirrosta ja akryylimaalausta, ja tästä johtuen kutsun teoksiani piirustusmaalauksiksi.

Taiteellisen työskentelyni lähtökohtana on jo pitkään ollut pyrkimys kohdata asioiden olio eli niiden omin olemus. Olen miettinyt sitä, voiko esimerkiksi esineen omimman olemuksen eli sen, mikä on siinä itsessään, tavoittaa piirtämällä tai maalaamalla. Tavoittaakseni olion, olen esittänyt asiat mahdollisimman objektiivisesti, lisäämättä niihin mitään minusta lähtöisin olevia merkityksiä.

Tykkään katsoa lähelle ja tarkasti, koska silloin voi ehkä nähdä jotain enemmän. Maalausjälki-sarjan teoksissa olen suunnannut katseeni sattumanvaraiseen maalausjälkeen. Olen tutkinut maalausjälkeä kameran linssin läpi ja piirtänyt havaintoni mahdollisimman tarkasti tavoitteenani päästä lähemmäksi maalauksen ominta olemusta, oliota.

Maalausjälkiteoksissa olen halunnut leikitellä maalauksen käsitteellä, tekemällä maalausjälkeä ilman maalia ja sivellintä, käyttäen vain kynää. Maalausta käytetään yleensä välineenä kuvaamaan erilaisia asioita. Näyttelyni teoksissa olen halunnut kääntää asian päinvastoin ja kuvata nimenomaan maalausjälkeä itseään ja sitä, miltä se näyttää.

Maalausjälki-sarjan teokset esittävät maalausjälkeä, joka ei lähtökohtaisesti esitä mitään muuta kuin itseään. Jälki on vain jälki. Ajatus siitä, että joku asia vain on mitä on eikä jotain muuta, tuntuu tässä hetkessä jotenkin vapauttavalta.

- Leena Niivuori, lehdistötiedote 2021