Menneet näyttelyt

Taidekeskus Ahjo, Sysi -sali: Helena Hartman

Helena Hartman
Maalauksia “The flow of time”
Taidekeskus Ahjo
Sysisali 3-21.1 2024

Aika
Aika ei näy, mutta silti sen jäljet näkyvät ympärillämme ja meissä, luonnossa, ruumiissa ja sielussa. Aika on tieteellinen ja matemaattinen käsite, mutta samalla myös eksistentiaalinen kysymys. Onko ajalla alkua ja loppua? Virtaako se ympärillämme vai me siinä? Suuressa osassa näkemistämme ja kokemistamme aika on syklistä ja palaa uudestaan ja uudestaan, se tuo lohtua ja toivoa. Samaan aikaan aika voi tuntua jatkuvalta virtaukselta: menneisyydestä, nykyhetken kautta tulevaisuuteen.

Aika on syklinen
Aika on syklistä, kuten luonnossa, jossa kaikella on aikansa ja toistuva rytminsä. Osa maalauksista ovat orgaanisia ja olen lähtenyt liikkeelle luonnosta ja kasveista, niissä olen tutkinut ajan kulun ja havainnut yhtäläisyyksiä meidän oman elämämme kanssa.

Ajan virtaus
Toisaalta näen, että elämän kulku muistuttaa vedenpinnan jatkuvaa muutosta: heijastukset, värinät ja liikehdintä veden pinnassa, jatkuvasti liikkeessä, jatkuvasti muuttuva. Yritän vangita jokaisen hetken, kuviot ja rytmin, mutta joka kerta kun luulen että olen saamassa aaltojen tanssiliikkeen ja heijastusten valovälähdykset maalaukseen niin kaikki on täysin uutta. Vesipinta ei koskaan pysähdy, ei koskaan toista samaa rytmiä tai värivivahteita. Joten maalaan ajan virtaa, en pysähtynyttä hetkeä vaan seuraan aaltojen leikkejä ja heijastuksen tanssia pysähtymättä. Tämä tuntuu aivan kuten elämä, ei koskaan voi tietää, miltä seuraava hetki näyttää, mikään ei ole ennustettavissa, mitä tahansa voi tapahtua.

Taiteilija
Helena on syntynyt Ruotsissa, mutta asunut Suomessa suuren osan elämästään. Hän on suorittanut taiteilijan ammatillisen tutkinnon Vapaassa taidekoulussa sekä valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta. Hän kuuluu ruotsin KRO:hon (konstnärernas riksorganisation) ja näin ollen myös IAA:han. Helena on myös aktiivinen järjestöissä, hän on sekä Helsingin taiteilijaseuran että Suomen Pohjoismaiden taiteilijaliiton hallituksessa.
Hän maalaa työhuoneessaan Helsingissä ja on pitänyt sekä yksityis- yhteis- että ryhmänäyttelyitä sekä tehnyt paljon taideprojekteja lasten ja nuorten parissa.

Taide ja matematiikka
Hartman on kahden viimeisen vuoden aikana työskennellyt taiteelle ja matematiikalle yhteisten käsitteiden, numerosarjojen, rytmien ja algoritmien parissa. Tässä näyttelyssä hän tutkii ajan käsitettä. Hän on viime vuonna suorittanut sivuaineen Maths and art Aalto yliopistossa ja myös opiskellut matematiikkaa Åbo Akademissa.