Menneet näyttelyt

Taidekeskus Ahjo, Liekki ja Kytö -tilat: Hannele Matinlauri: Puiden kirjasto

Näyttely Puiden kirjasto puhuu luonnonympäristön, etenkin metsien puolesta. Puut ja muut kasvit ovat osa orgaanisen maailman symbioottista hengitystä, jonka kautta myös ihmisen olemassaolo on mahdollista. Kasvien tieto on hiljaista ja sanatonta aineeseen sidottua DNA:ta. Puiden kirjasto-installaation nimikkotyön kirjat viittaavat tietoon, mutta millainen tieto lopulta ohjaa toimintaamme? Ymmärrämmekö? Näemmekö? Kuulemmeko?

Installaatioon kuuluvien teosten materiaaleina on käytetty hylättyä puutavaraa ja käytöstä poistettuja ja uudelleen muokattuja esineitä.

Videoteos Jälki kantaa sisällään sekä tuhon että toivon elementtejä. Videolle tallennettu saniaisen lehti on edustanut jo varhaisina aikoina Uuden-Seelannin maorien kulttuurisena symbolina toivoa: uutta elämää, kasvua, voimaa ja rauhaa. Muutos, häviäminen ja palautuminen - kaikki nämä ovat yhteisen tulevaisuutemme mahdollisia vaihtoehtoja.

Hannele Matinlauri on Espoossa asuva nykytaiteilija. Kuvanveisto, paikkasidonnainen taide ja installaatiot ovat olleet hänen pääasialliset taidemuotonsa vuodesta 2000 alkaen. Hän on myös työskennellyt valokuvauksen ja videotaiteen keinoin.

Matinlaurin taiteelliselle ilmaisulle on ominaista monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja menetelmien käyttö. Puu ja savi ovat hänelle luontaisimmat materiaalit, mutta hän on käyttänyt myös kangasta, lankaa, metallia, lasia ja luonnosta ja muusta ympäristöstä löytämiäni aineksia. Myös aineettomat materiaalit kuten valo, ääni ja erityisesti tila kiinnostavat häntä. Taiteellisen prosessin tuloksena syntyy teoksia, jotka yhdistyvät intuitiivisesti temaattisiksi kokonaisuuksiksi. Tällaisia ovat olleet mm. hauraus, esineiden ja fyysisten tilojen metamorfoosi ja suhteemme luonnonympäristöömme.

Matinlaurin töitä on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hänen taiteeseensa voi tutustua laajemmin kotisivuilla hannelematinlauri.net ja Kuvataiteilijamatrikkelissa. Matinlauri on MUU ry:n ja Espoon Kuvataiteilijoiden jäsen.