Menneet näyttelyt

Taidekeskus Ahjo, Kytö-mediatila: Annamari Kinnunen

"Kylpijä-näyttely Taidekeskus Ahjossa Kytö-tilassa

Annamari Kinnusen näyttely Kylpijä on esillä Taidekeskus Ahjon Kytö-tilassa
19.8.-8.9.2021.
Näyttelyssä on esillä Kinnusen taideanimaatio Kylpijä. Teos käsittelee
kulttuuriympäristön muutosta ja sen vaikutusta kulutuskulttuuriin. Ihmisten
asumistottumusten muuttuessa myös peseytyminen arkipäiväisenä
sosiaalisena tapahtumana muuttaa muotoaan yksityisemmäksi. Teos
ammentaa teemoja taiteenhistoriasta, tuoden aiheen käsittelytavallaan ja
toteutuksellaan tähän päivään. Teos on toteutettu hiilipiirrosanimaationa.
Annamari Kinnusen teokset ovat filosofisia tutkielmia ihmisyydestä,
havainnoista ja etäisyydestä. Kinnunen on kiinnostunut kuvamaan ihmisten
välistä sosiaalista ympäristöä, kulttuuriympäristöä ja sen muutosta sekä
ihmisen ympäristösuhdetta. Teokset ovat muistiin merkittyjä havaintoja
maailmasta tai havaintojen tuottamia visuaalisia oivalluksia. Kinnunen
työskentelee monipuolisesti eri tekniikoiden kuten piirustuksen,
taidegrafiikan, animaation ja ympäristötaiteen parissa. Kinnusen teokset ovat
usein sarjallisia.
Annamari Kinnunen (s.1989) on savonlinnalainen kuvataiteilija. Hän on
osallistunut useisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla,
kuten Forum box:issa Helsingissä vuonna 2019 ja Gallerie Pleikussa Berliinissä
2016. Kinnusen viimeisin yksityisnäyttely oli vuonna 2016 Galleria G:ssä
Helsingissä. Kinnunen on toiminut Joroisissa vuosina 2017-2019 järjestetyn Ars
Kuvansi näyttelyn koordinaattorina sekä kuraattorina vuosina 2017-2018.
Oman taiteellisen työskentelyn lisäksi hän toimii kuvataiteen tuntiopettajana.
Kinnunen on Suomen taidegraafikoiden jäsen."

- Annamari Kinnunen, Lehdistötiedote 2021