Menneet näyttelyt

Taidekeskus Ahjo, Kytö- ja liekkitila: Maria Laitila & Marja Haapakangas

Maria Laitila & Marja Haapakangas

Luonnontila - The Shape of Nature – videoinstallaatio

Luonnontila - The Shape of Nature on useista videoteoksista koostuva installaatio, joka luo tilaa
nykytanssin, videotaiteen, äänitaiteen ja luonnon väliselle keholliselle vuorovaikutukselle. Se on
kahden taiteilijan vaellus, kulku luonnossa etsien paikkoja, jotka pysäyttävät vaikuttavuudellaan ja
antavat tilaa kohdata sisäinen ja ulkoinen maailma. Se etsii ja löytää uusia menetelmiä olla läsnä ja
dialogissa tanssijan, kuvaajan, kameran ja luonnon kanssa. Se on luonnon puheenvuoro.
Luonnontila on tanssi- ja esitystaiteilija Maria Laitilan (KM) sekä video- ja kuvataiteilija Marja
Haapakankaan (TaM) yhteinen tanssivideoprojekti, joka sai alkunsa vuonna 2018. Laitilan
vahvuuksia ovat vahva näyttämöllinen preesens, intuitio ja liikkeellinen improvisaatio. Hän toimii
taiteen kentällä erityisesti esitys- ja kuvataiteen välimaastoissa. Haapakankaalle kuvaaminen on
hetken vaikutelmien maalaamista sekä autenttisen liikkeen välittämistä liikkuvaan kuvaan. Tanssia
kuvatessa hänelle olennaista on kinesteettisen empatian välittyminen. Yhteistä näille kahdelle
taiteilijalle on ilmaista taiteessaan ihmisen vuorovaikutteista suhdetta luontoon, itseensä sekä
toiseen ihmiseen.
Taidekeskus Ahjon näyttelyn teokset on kuvattu kevättalven valossa, Pohjois-Pohjanmaalla
Martimon sydänmailla, sekä Venäjällä Kostamuksen luonnonpuistossa, jossa olimme Art Karelian
taiteilijaresidenssissä maaliskuussa 2020. Erämaassa koimme omanlaisen eristyksissä olemisen,
jonka aistimme kokonaisvaltaisena rauhana. Näyttelyyn valitut tanssivideot pyrkivät keskustelemaan
suon, metsän ja puiden olemuksen kanssa. Ne kertovat luonnon ja ihmisen matkasta, kiertokulusta
ja yhteydestä, sekä toisaalta ihmisen toiminnasta ja sen jättämistä jäljistä.
Vaelluksilla ja intuition johdattamissa paikoissa on läsnä luonnontilan antama näyttämö, tanssija,
kuvaaja ja kamera sekä kaikki meitä ympäröivä ja meissä oleva. Tapahtuman aikana työskentelemme
hiljaisuudessa, antaen moniaistillisen, intuitiivisen olemisen johdattaa niin tanssia kuin
kuvaamistakin. Kuvaus ja tanssi muodostuvat reaaliajassa, ilman ennalta kirjoitettua
kuvakäsikirjoitusta tai koreografiaa, kysymyskompositiona. Tanssitapahtuma on eräänlainen rituaali;
se on kehollinen tutkielma sisäisestä ja ulkoisesta maailmasta, senhetkisessä situaatiossa. Olennaista
on muutoksen havainnointi ja sen tekeminen näkyväksi.
Työskentelymme on poikkitaiteellista; tanssitapahtumien ja kuvausten jälkeen äänitaiteilijat ovat
säveltäneet teoksiin äänimaisemat oman kokemuksensa kautta. Ahjossa koettavien tanssivideoiden
äänimaisemat ovat luoneet tunnustusta saaneet äänitaiteilijat Laura Naukkarinen (Lau Nau) ja Tatu
Rönkkö, joille luonto on merkittävä inspiraation lähde sekä konkreettisesti äänimateriaalien sammio.
Videoteokset keskustelevat eri seinille installoitujen näkymien kautta. Luonnon näyttämö voi olla
ikiaikainen kelometsä, suo tai hakkuuaukea. Installaatioon on tuotu mukaan puumateriaalia eri
muodoissa. Yksi tanssivideoista on koettavissa lisätyn todellisuuden kautta, suoraan puunkannon
pinnalta, omaan puhelimeen ladatun AR-sovelluksen (Artivive) avulla. Hakkuutähteistä rakennettu
installaatio levittäytyy galleriatilaan tuoden esille omalla tavallaan puiden elinkaarta. Näyttely
tarjoaa tilan rauhoittumiselle sekä ottaa huomioon moniaistillisen kokemuksen. Teoksilla pyrimme

osallistumaan keskusteluun luonnon monimuotoisuudesta ja posthumanismista olemalla tasa-
arvoisessa positiossa luonnon ja ympäristön kanssa.
Luonnontila - The Shape of Nature -projektimme teoksia on ollut Kansainvälisen tanssin päivän 2020
sekä Turun Tehdas Teatterin Poikkeus-Tila-Taide 2020 -ohjelmistossa. Yksi teoksista valittiin myös
kansainväliseen Art Ii biennaaliin kesäksi 2020. Kokonaisuus oli esilllä Lahdessa, Galleria Uusi
Kipinässä maaliskuussa 2021. Teos Kelo esitettiin elokuussa 2021 osana kansainvälisen Frequenz
Festival in Kiel -ohjelmistoa. Syksyllä Kai puu oli osana Tehdasfestivaali Manifestin PALUU-näyttelyä
Turussa. Manifestin aikana yleisö sai kokea myös elävää taidetta, sillä Laitila esiintyi videoteoksen
yhteydessä. Kai puu on valittu ScreenDance Festival Stockholmin kansainväliseen ohjelmistoon 2021.
Taiteen edistämiskeskus on tukenut Luonnontila - The Shape of Nature -teoskokonaisuutta.

Videoiden yhteiskesto n. 25min

Yhteyshenkilöt:


Marja Haapakangas
http://marjahaapakangas.blogspot.com/
email. [email protected]
p.0400831368


Maria Laitila
Instagram: marialaitila
email. [email protected]
p.0443333569