Menneet näyttelyt

Taidekeskus Ahjo, Kytö- ja Liekki -tila: Hannele Turunen

HANNELE TURUNEN
KARSIKKO22-23
3.1-21.1.2024 - KYTÖ- JA LIEKKI -TILA

KARSIKKO22-23 on Hannele Turusen videoinstallaatio. Teosta tehdessään Turunen on miettinyt omaa vastuutaan tässä elämässä ja yhteiskunnassa. Hän on tullut paremmin tietoiseksi rakenteista, joissa elää ja niiden vaikutuksesta omaan ja muiden ihmisten elämään.
Turunen käsittelee installaatiossaan kollaasien kautta pirstaleisuutta, joka on vahvasti läsnä tässä ajassa ja hänen omassa elämässään. Lisäksi kokonaisuus sisältää muun muassa valokuvia, joiden kautta nousee muita teemoja kuten perhe, ystävät, jää ja usko.