Menneet näyttelyt

TAIDEKESKUS AHJO, HEHKU -TILA: HEIKKI LÄNKINEN

VAPAANA VIRTAAVA
HEIKKI LÄNKINEN
27.3.–14.4.2024, HEHKU -TILA

Tervetuloa avajaisiin 26.3. klo. 18

Näyttelyn nimi viittaa oululaisen Heikki Länkisen käyttämään suureen veden määrään vesiliukoisissa tekniikoissa sekä mahdollisimman vapaaseen ja ekspressiiviseen ilmaisuun. Luovuuden on tarkoitus virrata mahdollisimman vapaasti sekä ideointi- että toteutusvaiheessa. Näyttely koostuu sekatekniikalla toteutetuista maalauksista ja tussipiirroksista. Näyttelyn teoksissa esiintyy paljon eläimiä, erityisesti sikoja.

Eläimet ovat usein ihmisen kaltaisia, eräänlaisia alter egoja, joiden kautta Länkinen peilaa omia kokemuksiaan ja tunteitaan ihmisenä olemisesta ja ympäristöstä, myös jokapäiväisistä ilmiöistä. Kuitenkin maalauksien tapahtumat ovat usein universaaleja, kaikkia koskettavia ja kulttuureista riippumattomia. Heikki Länkinen on nimenomaan erilaisten tunnetilojen kuvaaja. Hän onkin ekspressiivinen maalari. Näyttelyn maalauksissa väri on suuressa roolissa. Taiteilijan tarkoituksena on ilmaista sen hetkinen vallitseva tunne väreinä, muotoina ja tekstuurina pinnalle. Länkisen työskentely on intensiivistä, heittäytyvää sekä nopeaa. Sattumalla ja alitajunnalla on suuri rooli teoksissa. Välittömyys ja aitous on taiteilijan työskentelyssä olennaista.

Länkinen tavoittelee vahvaa valon tuntua teoksiinsa. Teoksien kuvitteellinen valo luo osaltaan myös tunnelmaa. Maalaamisen vauhdikkuus sekä vesiliukoisten värien sattumanvarainen leviäminen ja sekoittuminen toisiinsa runsaan vedenkäytön seurauksena ovat apuvälineitä Länkisen maalausprosessissa. Näin hänen teoksissaan alitajunta saa suuren roolin, kun odottamatonta tapahtuu, ja valinnat johtavat yllättäviin suuntiin. Teoksen lukeminen työn edetessä sekä spontaanius ovat Heikki Länkisen työskentelyssä keskiössä.

@lankinenheikki | [email protected]