Ajankohtaista

Taidekeskus Ahjo, Kytö/Liekki-tila: Alexander Salvesen

Alexander Salvesen

In Visibilis IV

Kytö/Liekki-tila - 31.5.-18.6.2023


“Speed now illuminates reality whereas light once gave objects of the world their shape.”
Paul Virilio, The Administration of Fear, 2012


Taidekeskus Ahjossa esille asetettavat teokset pureutuvat erityisesti kiihtyvyyden teemaan. Maailma muuttuu kiihtyvällä
vauhdilla. Me hamuamme kiihtyvyyttä. Pandemian seurauksena koittanut hetkellinen hidastuminen on vaihtunut taas
yltiöpäiseen puskemiseen eteenpäin, ylikuormittumiseen ja stressiin. Ahjossa nähtävä videoteos In Transit (2021) on syntynyt
vuosina 2019-2021 tehtyjen maata pitkin tehtyjen matkojen sivutuotteena. Osana hitaampaa siirtymää paikasta toiseen.
Teoksen äänet ovat säveltäjä ja äänitaiteilija Walter Sallisen käsialaa. Näyttelyssä on myös nähtävissä Salvesenin uusi
neonvalomaalaus.


Taidekeskus Ahjossa nähtävä In Visibilis IV -näyttely on järjestykseltään neljäs osa Alexander Salvesenin In Visibilis otsikolla
toteutettua teossarjaa. Näyttelysarja on monitaiteellinen neonvaloa, piirrosta, maalausta, veistosta ja videota yhdistelevä
näyttelykokonaisuus, jonka punaisena lankana toimii erilaiset viivat. Teokset pohtivat valon, pintojen heijastusten ja
jälkikuvien havaintokokemuksen kautta monimutkaista suhdettamme näkyvään ja näkymättömään maailmaan jossa elämme.
Koko prosessin lähtökohtana on ollut suoran mustan viivan tekeminen valkoiselle paperille, siitä syntyneet viivapiirrokset
sekä erilaiset binääriset viivakoodit. Binäärisyys liittyy myös keskusteluihin ihmisestä, metsästä, yleisen tekoälyn kehityksestä
ja suhteestamme kiehuvaan maailmaan.

Alexander Salvesen (s.1990) on Helsingissä asuva kuvataiteilija joka työskentelee monialaisesti taiteen parissa. Salvesen
hyödyntää teoksissaan usein valoa ja teokset pohjaavat värien, esineiden ja muotojen keskinäisiin suhteisiin, niiden
herättämiin mielikuviin sekä havaintokokemukseen. Töissään hän pyrkii kutittamaan kokijan aisteja ja pysäyttämään tämän
teoksen äärelle ihmettelemään, pohtimaan tai keskustelemaan. Salvesenin työt kumpuavat usein luonnosta ja
luonnonilmiöistä sekä meitä ympäröivästä poliittisesta ilmapiiristä. Viime vuosina hän on ottanut töissään vahvasti kantaa
meneillään olevaan lajikatoon, ilmastokatastrofiin ja elinympäristöjen muutokseen. Hänen töitään on ollut esillä monissa
valotaidenäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyissäkin. Salvesen työskentelee myös valotaiteen
kuraattorina ja ajoittain visualistina esittävän taiteen kontekstissa.