Ajankohtaista

KULTUURIN UNELMAVUODEN TAIDEPENKIT YSTÄVYYDENPUISTOON

Joensuun Kulttuurin unelmavuosi 2023 kilpailutti Taidepenkkien tekijät Ystävyydenpuistoon Joensuun Taiteilijaseuran kautta. Penkkejä toteutetaan viisi
kappaletta. Valitut taiteilijat ovat Niina Mantsinen, Ystävyydenpuiston eläintarha, Anja Turunen, Sulassa sovussa, Pia Sinkkonen, Istun kanssasi, Johanna Turunen, Spiraali ja Petri Halttunen, Stage.

Taidepenkit toteutetaan osana Kulttuurin unelmavuotta. Kyseessä on nimensä mukaisesti penkki, joka on taidetta. Taidepenkki on kohtaamispaikka, jossa kohtaavat ihmiset, taiteen tekijät ja sen kokijat. Taidepenkit ovat suoraan arkeen ja ympäristöön tulevia, matalan kynnyksen elementtejä, jotka symboloivat Kulttuurin unelmavuoden teemoja: yhdessä oleminen, tekeminen ja kohtaaminen. Penkit sijoitetaan Joensuussa Ystävyydenpuistoon huhtikuussa 2023. Penkit itsessään ovat taidetta. Ne sijoitetaan puistoon, jossa penkille pysähtyjän halutaan näkevän ja kokevan taidetta ympäristössään. Taidepenkit toteuttavat Kulttuurin unelmavuosi 2023 - hankkeen tavoitetta taiteen ja kulttuurin yllättävyydestä, kohtaamisesta arjessa ja matalan kynnyksen osallistumisesta. Taidepenkit lisäävät myös paikallisten taiteilijoiden tunnettavuutta.

Joensuun Kulttuurin unelmavuosi 2023 -hanke tulee olemaan toinen viiden Saimaan ympäristön keskuskaupungin unelmavuosi-sarjasta, joka toteutuu vuosina 2022 - 2025. Kuluvana vuonna Kulttuurin unelmavuotta vietetään Mikkelissä. Hanketta rahoittavat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Joensuun kaupunki. Hanketta hallinnoi Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut ja hanke tukee Joensuun kaupungin strategista päämäärää elinvoimaisesta Joensuusta.


Lisätietoja: projektipäällikkö Anne Mujunen, puh. 050 470 9891