Ajankohtaista

Viettelyksiä on yhdeksästä uusimmasta öljyvärimaalauksestani koostuva maalaussarja, joka esitetään Joensuun Teatterin Lämpiö nimisessä upeassa tilassa.

Joensuun kaupunginteatteri, 2.kerroksen yleisölämpiö: Juhani Tuomi

Viettelyksiä


Viettelyksiä on yhdeksästä uusimmasta öljyvärimaalauksestani koostuva maalaussarja, joka
esitetään Joensuun Teatterin Lämpiö nimisessä upeassa tilassa.


Lähtöasetelma näyttelylle on perinteiseen kuvataiteen yksityisnäyttelyyn verrattuna erilainen.
Minulle hyvin perinteisen, jopa modernistiseen taidekäsitykseen ja luomisen totaaliseen
lähtökohdattomuuteen nojaavalle kuvataiteen vapaussetämiehelle - siis hyvin vanhankantaiselle
änkyrämaalarille - erittäin vaikea. Eli löysällä konsulttikielellä alkutilanne oli suorastaan haastava
kun maalausprosessi törmäytetään kahden eri taidelajin rajapinnalle. Suurin pelkoni oli että
maalaamseni pullahtaisikin kuvitukseksi.


Viettelyksiä -maalaussarjan lähtökohta on Joensuun Teatterin Vaarallisia suhteita näytelmä.
Minulla oli mahdollisuus lukea käsikirjoitus, ja esimerkiksi esimerkiksi katsoa Valheet ja viettelijät
elokuva. Edellämainittujen lisäksi tutustuin myös muutamiin muihin samaa aikakautta kuvaaviin
pukudraamoihin. Hyvin poikkeuksellisesti näyttelyn nimi ei ole taiteilijan antama, vaan ennalta
määritelty.


Minulle oli tärkeää kunnioittaa annettuja lähtökohtia, ja samaan aikaan pitäytyä täysin kuvataiteen
ytimessä, maalauksessa ja sen kielissä, ja olla täysin uskollinen omalle taiteelliselle prosessille.


Maalaukset eivät ole pieniä viittauksia lukuunottamatta yhteydessä Vaarallisia suhteita teoksen
mihinkään versioon, vaan ne ovat mielikuviani 1700-luvun loppupuolen pukudraamoista, niiden
hahmoista ja käänteistä.


Maalausprosessini alkaa yleensä ihmisen muotoisesta nopeasta piirustuksesta kankaalle muutamin
vedoin, jonka jälkeen lisään väriä taustaan. Lisään ja poista, kääntelen maalausta, maalaan päälle,
muutan väriä. Joskus aloitan alusta, ja lopulta maalaus saa lopullisen ilmeensä, jonka jälkeen
maalaan maalauksen loppuun tarvittavin muutoksin, lisäyksin ja poistoin.


Kaiken kaikkiaan prosessi oli mielenkiintoinen, ja kaikessa erillaisuudessa varsin hedelmällinen.
Haluaisinkin kiittää Joensuun Teatteria ja Joensuun Taiteilijaseuraa tästä hienosta mahdollisuudesta.


-Juhani Tuomi, 12.02.2023 Joensuu

Juhani Tuomi (s.1983 Tampere) on Joensuussa asuva ja työskentelevä tamperelainen taidemaalari.
Tuomi on valmistunut kuvataiteen maiseriksi Kuvataideakatemian Maalauksen osastolta v.2010 ja
kuvataiteilijaksi (AMK) TAMK/Kuvataiteen koulutusohjelmasta v.2007.


Hän on pitänyt aktiivisesti yksitisnäyttelyitä vuodesta 2006 lähtien Suomessa ja ulkomailla, sekä
osallisutunut lukuisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin. Tuomi on Taidemaalariliiton, Joensuun
Taiteilijaseuran, Tampereen Taiteilijaseuran ja Rajataide RY:n jäsen.


Hänen teoksiaan löytyy mm. Suomen valtion, Tampereen Taidemuseon, Aineen Taidemuseon ja
Düsseldorf Kulturamt:n kokoelmista.


Juhani Tuomi opettaa maalausta Joensuun seudun Kansalaisopistossa.


Www.juhanituomi.com