Ajankohtaista

Meri Hietala ja Tuulia Kasonen käsittelevät maailmaa ja sen tapahtumia taiteen kautta.

Taidekeskus Ahjo, Kytö/Liekki-tila: Meri Hietala & Tuulia Kasonen

MeTässä 2020:0057
Meri Hietala ja Tuulia Kasonen

MeTässä 2020:0057 - Varausalue Hietajärvi 2020:0057 inspiraationa Hietajärvi 2020:0057 oli noin 290 neliökilometrin varausalue mahdollista nikkelin, koboltin ja kuparin etsintää varten. Varausalue kulki Liperin, Heinäveden ja Savonlinnan alueella ja Koloveden kansallispuiston sekä Ilmari Räsäsen säätiön Mattilan suojelualueen välittömässä läheisyydessä. Alueella on järviä, metsää, lampia, asutusta ja esimerkiksi Pieni-Vihtarin Kalmosaari, joka on listattu museoviraston kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Meri Hietala ja Tuulia Kasonen käsittelevät maailmaa ja sen tapahtumia taiteen kautta. Varausalueen uhka sille, mikä tuntuu tärkeältä; luonto, esteettiset arvot, näkymätön henkinen/henkien perintö, jatkuvuus tai vielä arvaamattomien seurausten välttäminen kytkeytyvät aiempaan työskentelyyn työryhmänä ihmisyyden äärellä. Hietajärven varausalue muodostuu tutkimuskohteeksi, jota käsitellään rihmastollisen maailman näkökulmasta.


Eikö alue ole jo varattu luonnolle? Eikö alueen malmivarat ole jo varattu planeetan suoniston toimivuuteen? Onko kommunikointilaite tärkeämpi kuin sammal? Missä menee luonnonoikeudet? MeTässä on varaus, joka tehtiin paljon ennen FinnCobaltia. Pärjääkö ihminen ilman kaivoksia?


Teos on syntynyt 2020-2022 varausalueelle tehtyjen tutkimusmatkojen pohjalta.


MeTässä blogi: http://metassa.webnode.fi


Meri Hietala toimii vapaana kuvataiteilijana ja työskentelee monipuolisesti performanssitaiteen sekä ympäristö-, installaatio- ja äänitaiteen parissa. Hän on pedagogi, galleristi ja kuratoi taidenäyttelyitä sekä poikkitaiteellisia tapahtumia. Hietala käyttää taiteen tekemisessä ensisijaisesti välineenä ja materiaaleina kehoaan ja löydöksiä lähiympäristöstä. Paikkasidonnaisuus on työskentelyn ytimessä. Unet, aika ja ympäristö kiinnostavat häntä taiteen teossa, etenkin näiden ja ihmisen keskinäiset riippuvuussuhteet.


www.merihietala.net
Koru- ja mediataiteilija, taiteensosiologi, videojukka, lavarunoilija, pedagogi ja virastorotta


Tuulia Kasonen käsittelee taiteessaan yhteyksiä ja sähköä mahdollisimman laajassa merkityksessä. Media valikoituu Kasosen taiteeseen tarpeen mukaan ja taide toimii keinona silloin kun se on asian kannalta merkityksellistä. Lähiaikoina Kasosta on kiinnostanut yhteisöllinen tekeminen, läpitaiteellisuus ja taiteen mahdollistaminen.
www.naakumania.net