Ajankohtaista

Taidekeskus Ahjo, Hehku-tila: Maija Vanhatapio

Valosta ja pimeästä

Maija Vanhatapio 5.10.-23.10.2022
maalauksia

Maija Vanhatapio (1946) on Kajaanissa asuva ja työskentelevä kuvataitelija ja graafikko, Oulun taitelijaseura 63:n jäsen. Hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyjä, osallistunut valittuna ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla ja valtakunnallisesti jyryytettyihin näyttelyihin.

Taiteellisen ilmaisuni lähtökohtana on luonnon dynamiikka ja erityisesti sen vahva pohjoisuus - NATURA NATURANS. Teoksissani yhdistän abstrahoituja maisemamaalauksia luonnon ja ihmisen ykseyttä kuvaaviin tunnetiloihin, luonnossa liikkujan kokemuksiin. Tuon esille tekemisen prosesseja sellaisista hiljaisuuden näkymistä ja hetkistä, jotka ovat koskettaneet ja jääneet kertomatta. Välitän ympäristön moni-ilmeisiä ja moniaistisia tunnelmia muotojen, värien ja valon vuoropuheluina. Kuvaan näkemääni; puran kokemukseni osiin, poimin tärkeimmät elementit ja rakennan niistä abstraktin tarinan katsojan omaan tulkintaan.

Valo, pimeys ja värit ovat minulle tunnetiloja. Tapani työskennellä on lähes intuitiivinen: alku summittaista pinnan jakamista, graafisia viivoja hiilellä ja liiduilla. Tai väripintoja suoraan pohjalle hetken tunteen tai muiston ohjaamia. Tutkin tekemääni, miten se ohjaa jakamaan värit ja muodot valon ja pimeän vuoropuheluun. Lopputulos muodostuukin sitten käyttävien välineiden, muistojen ja käden yhteistoiminnan kautta.

Teoksissani käytän akryyli-, öljy- ja sekatekniikkaa.

Näyttelyn teokset ovat syntyneet Taiteen Keskustoimikunnan Korona-apurahojen tuella vuosien 2020, 2021 ja 2022 aikana.