Ajankohtaista

Taidekeskus Ahjo, Hehku-tila: Alex Keyriläinen

Alex Keyriläinen

Koskenkorvamelankolia

Hehku-tila

Näyttely kuvaa suomalaista melankoliaa yhden milleniaalin näkökulmasta.

Milleniaalit eli y-sukupolvi tarkoittaa lähteestä riippuen vuosien 1981–1996 välillä syntynyttä sukupolvea.

Y-sukupolven avainkokemuksiksi on ehdotettu esimerkiksi internetin käytön yleistymistä, kansainvälistymistä, työelämän epävarmuutta ja huolta maailman tulevaisuudesta.

Milleniaalien työelämä koostuu monesti useista erilaisista pätkätöistä. Tutkimusten mukaan milleniaalit ovat työelämässä usein kouluttautuneita, tehokkaita, yrittäjyyshenkisiä, kunnianhimoisia ja taitavia ottamaan teknologian haltuun. Tutkimusnäytön mukaan laiskuudesta heitä ei voi syyttää.

Silti milleniaaleja kutsutaan itsekeskeiseksi ja laiskaksi sukupolveksi. Milleniaalit ovat ensimmäinen sukupolvi, jonka edustajat ovat heikommin toimeentulevia kuin vanhempansa.

Y-sukupolvea leimaavat menestymisen paineet. Yhteiskunta ja sosiaalinen ympäristö vaativat sitä. Nuoret aikuiset ovatkin nykyään usein loppuun palaneita ja kärsivät erilaisista mielenterveysongelmista. Voiko masennus olla vain luonnollinen seuraus yhteiskunnan asettamista vaatimuksista?

Teoksissani käsittelen melankoliaa ja uupumusta huumorin kautta. Melankolia mielletään usein harmaaksi, mutta teoksissani harmaa loistaa lähinnä poissaolollaan.